Hetland videregående skole

   
Huskelisten er tom

Utlån av lærebøker – Hetland vgs – skoleåret 2017/2018

Lærebøkene er kun til utlån til nåværende elever, og elever som skal ta ny, utsatt eksamen. Vi låner ellers ikke ut bøker til privatister som ikke er elever hos oss dette skoleåret. 


Lærebøker lånes gratis på skolen ved semesterstart. Disse bøkene må du ta godt vare på.

Hver bok har en unik strekkode, og denne strekkoden registreres i et utlånssystem. Derfor er det viktig at den boken som lånes ut til deg, er den boken som leveres tilbake av deg.

Alle skal skrive navn, klasse og skoleår inni boka straks den er mottatt. Det er påbudt med bokbind (og skriv navnet ditt utenpå også). Dette for å ta vare på boka, og for lett å kjenne igjen egne bøker. Bøker skal ikke byttes elever mellom, eller ligge igjen i klasserom – bruk bokskapet.

Biblioteket har kun 1 ekstra eksemplar av hver bok. Denne kan lånes i nødstilfelle, og kun for 1 dag. Har du mistet bok, må du selv kjøpe ny. Denne kan du levere inn som erstatning ved semesterslutt.

Har du fått utdelt et eksemplar som viser seg å være ødelagt, eller boken blir ødelagt i løpet av skoleåret, ta kontakt med biblioteket så snart som mulig, så bytter eller reparerer vi. Ødelagte bøker eller bøker som leveres uten forside/strekkode må erstattes.

Slutter du på skolen før skoleåret er slutt må du ta med deg bøkene til biblioteket og få dem registrert inn.

I god tid før innlevering i juni får du beskjed hvordan innlevering av lærebøker skal skje. Bøkene må leveres personlig, slik at vi får gitt deg tilbakemelding på eventuelle mangler. Sjekk i god tid at du har alle bøkene, og at de er renset for notater. Elever som ikke leverer inn bøker blir fakturert det en ny bok koster. Oppgitt innleveringsdato MÅ overholdes. Etter den dato regnes boken som kjøpt av deg.  

Du kan gjerne kjøpe inn en brukt bok til oss om du har mistet den du har lånt. Kjøp og salg av brukte lærebøker foregår bl.a. på ibok.no, pugg.no, boklisten.no, finn.no

Skolen tar ikke i mot bøker etter angitt frist for innlevering. Dette fordi vi allerede i juni må bestille nye bøker for at de skal rekke fram til skolestart i august. Regning blir derfor ikke ettergitt om du skulle finne boken senere. For elever under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig for at bøkene levers inn ihht. regelverket. Spør bibliotekaren om det er noe du lurer på.